Työnohjaus

Työstä nousevia asioita käsitellään reflektiivisesti tarkastellen ja myös kehollisia menetelmiä hyödyntäen.
 
KYSY LISÄÄ

Mindventure tarjoaa monipuolista työnohjausta

Työnohjaus on vuorovaikutteista oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, jonka tavoitteena on tukea työhyvinvointia ja ammatillisuutta. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten, tunteiden ja tuntemusten jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Ohjausta voidaan toteuttaa niin yksilö-, ryhmä- kuin yhteisötasolla. Se on prosessi, joka sisältää selkeät, mitattavat tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan koko prosessin etenemisen ajan.

Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin. Se ei ole neuvontaa tai valmiiden ratkaisujen antamista. Työstä nousevia asioita käsitellään reflektiivisesti tarkastellen ja myös kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Mindventure toteuttaa palvelun tilaajan tarpeen mukaan. 

Työnohjaus on työntekijän ja työyhteisön tarpeiden sanoittamista, dialogin ja yhteyden luomista sekä eteenpäin katsovaa tavoitteellista ja hallittua muutosta.
Työnohjaus on työntekijän ja työyhteisön tarpeiden sanoittamista, dialogin ja yhteyden luomista sekä eteenpäin katsovaa tavoitteellista ja hallittua muutosta.
OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ
Linnankatu 10 G 60
90100 Oulu
Finland