SEIKKAILUTERAPIA

Mindventuren tarjoama seikkailuterapia on yleensä osa traumapsykoterapiaa tai toimintaterapiaa.
KYSY LISÄÄ

Seikkailuterapia on terapiamuoto, jossa yhdistellään ja sovelletaan seikkailullista toimintaa sekä kokemuksellista oppimista erilaisten terapioiden viitekehykseen.

Seikkailuterapiassa oleellista ovat haasteet, joista selviytyä, kykyjen ja rajojen kohtaaminen sekä huippuelämyksen saavuttaminen. Seikkailulliset elämykset ja kokemukset, jotka tapahtuvat luontevan kasvun alueella, luovat yksilölle mahdollisuuden kokea laaja-alaisia kehollisia tuntemuksia. Kehollisten tuntemusten kautta on mahdollista päästä käsittelemään tunne-elämään liittyviä tekijöitä terapeuttisen reflektion kautta.

Tunteiden tiedostaminen ja tunnistaminen on yksi tärkeimmistä elämisen taidoista. Oman tunnemaailman ymmärtämisen kautta yksilön itsetuntemus kasvaa ja ihminen ymmärtää paremmin myös omia tarpeitaan, rajojaan ja halujaan. Tätä kautta seikkailuterapia tähtää omalla tavallaan itsesäätelytaitojen kehittämiseen. Seikkailuterapiaa voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmätasolla, yksittäisinä kokemuksina tai pidempinä prosesseina.

KEHO JA TUNTEET LÄSNÄ

”In adventure therapy, your body becomes the ultimate metaphor. In using your body in the exercises, you are more apt to be in it, and connected.” (Robert Chapman)

OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ
Linnankatu 10 G 60
90100 Oulu
Finland