Traumapsykoterapeutti (Valvira, Kela)

EMDR-terapeutti

Ensihoitaja/ Sairaanhoitaja AMK

Kouluttaja

JONNA SÖDERVALL

JONNA SÖDERVALL

Traumapsykoterapeutti (Valvira, Kela)

EMDR-terapeutti

Ensihoitaja/ Sairaanhoitaja AMK

Kouluttaja

Minulla on monipuolinen työkokemus psykiatrisista ja somaattisista toimipaikoista julkiselta sektorilta. Olen tehnyt psykiatrista työtä myös alaikäisten potilaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä avohoidossa että osastoilla. Olen siirtynyt yksityissektorille alkuvuodesta 2015.

Olen tällä hetkellä traumapsykoterapeuttikouluttajakoulutuksessa. Muita lisäkoulutuksia minulla on muun muassa sensomotorisesta psykoterapiasta sekä väkivalta-, päihde- ja kriisityöstä.

Psykoterapiassa pidän keskeisimpänä turvallisuutta, joten luottamuksen rakentumiseen varataan riittävästi aikaa. Psykoterapia perustuu aina tasavertaisuuteen ja ihmisen itsemääräämisoikeuden ehdottomaan kunnioittamiseen. Psykoterapiasuhde on ensisijaisesti yhteistyösuhde ja terapian tavoitteet määritellään yhdessä.

Olen työskentelytavoiltani aktiivinen, empaattinen ja helposti lähestyttävä. Pyrin tuomaan terapiasuhteeseen myös kepeyttä ja huumoria yhdistettynä vankkaan ammattitaitoon traumojen hoidossa. Psykoterapeutin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska terapiasuhde vaikuttaa olennaisesti psykoterapian tuloksellisuuteen.

Jatko-opiskelujen vuoksi teen tällä hetkellä psykoterapiatyötä osa-aikaisesti kolmena päivänä viikossa. Tämä asettaa rajoituksia esimerkiksi terapia-aikojen määrään. Voit silti ottaa yhteyttä ja tiedustella paikkatilannetta.

JONNA-SÖDERVALL

Traumapsykoterapeutti (Valvira, Kela)

EMDR-terapeutti

Ensihoitaja/ Sairaanhoitaja AMK

Kouluttaja

Minulla on monipuolinen työkokemus psykiatrisista ja somaattisista toimipaikoista julkiselta sektorilta. Olen tehnyt psykiatrista työtä myös alaikäisten potilaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä avohoidossa että osastoilla. Olen siirtynyt yksityissektorille alkuvuodesta 2015.

Olen tällä hetkellä traumapsykoterapeuttikouluttajakoulutuksessa. Muita lisäkoulutuksia minulla on muun muassa sensomotorisesta psykoterapiasta sekä väkivalta-, päihde- ja kriisityöstä.

Psykoterapiassa pidän keskeisimpänä turvallisuutta, joten luottamuksen rakentumiseen varataan riittävästi aikaa. Psykoterapia perustuu aina tasavertaisuuteen ja ihmisen itsemääräämisoikeuden ehdottomaan kunnioittamiseen. Psykoterapiasuhde on ensisijaisesti yhteistyösuhde ja terapian tavoitteet määritellään yhdessä.

Olen työskentelytavoiltani aktiivinen, empaattinen ja helposti lähestyttävä. Pyrin tuomaan terapiasuhteeseen myös kepeyttä ja huumoria yhdistettynä vankkaan ammattitaitoon traumojen hoidossa. Psykoterapeutin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska terapiasuhde vaikuttaa olennaisesti psykoterapian tuloksellisuuteen.

Jatko-opiskelujen vuoksi teen tällä hetkellä psykoterapiatyötä osa-aikaisesti kolmena päivänä viikossa. Tämä asettaa rajoituksia esimerkiksi terapia-aikojen määrään. Voit silti ottaa yhteyttä ja tiedustella paikkatilannetta.

JYRKI VÄYRYNEN

Työnohjaaja

Toimintaterapeutti

Neuropsykiatrinen valmentaja

Seikkailuterapeutti

JYRKI VÄYRYNEN

Työnohjaaja

Toimintaterapeutti

Neuropsykiatrinen valmentaja

Seikkailuterapeutti

Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti. Olen opiskellut myös seikkailuterapiaa, sensomotorista terapiaa, mindfulness-ohjausta sekä LEAN-metodologiaa. Lisäksi minulla on kognitiivisen lyhytpsykoterapian erityispätevyys. Ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi/valmentajaksi olen valmistunut 2018 Oulun yliopistosta ja olen STOryn hyväksymä työnohjaaja. Viimeisimpänä olen opiskellut psykofyysistä psykoterapiaa lisätäkseni osaamistani keho-mieliyhteyden toiminnasta.

Olen toiminut työurallani niin julkisella sektorilla, järjestötyössä kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Pisimpään olen työskennellyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa niin arvioinnin, tutkimuksen kuin kuntoutuksen saralla psykiatrian tulosalueella.

Erityisosaamistani on neuropsykiatria – olen ollut mm. mukana kehittämässä neuropsykiatrista tutkimusta ja arviointia OYSin nuorisopsykiatrian yksiköissä ja KELAn OmaVäylä-projektissa. Laatu- ja kehittämistyö on toinen, keskeinen osaamisalueeni, jota olen toteuttanut PPSHP:n eri yksiköissä yli kymmenen vuoden ajan.

Terapeuttina olen luova, arvostava ja turvallinen. Ajattelen, että terapiassa vuorovaikutuksen laatu ratkaisee, onpa sitten kyseessä lapsi, nuori tai aikuinen. Keskeistä on toimijuuden ja osallistumisen tukeminen ja vahvistaminen. Nämä periaatteita noudatan sekä yksilö- että ryhmäterapiassa. Työskentelyotteeni on integratiivinen, traumainformoidun hoidon ja kuntoutuksen periaatteita noudattaen.

Työnohjaajana olen aktiivinen, innovatiivinen, reflektiivinen ja uusia näkökulmia laatikon ulkopuolelta tarjoava.  Katson asioita  nopeasti ja kokonaisvaltaisesti, voimavaraistan, toimin ääneen sanomattoman sanoittajana ja tulevaisuuden kirkastajana, tarvittaessa haastan. Työskentelyotteeni on tässäkin integratiivinen, jossa pohjalla on ratkaisukeskeinen viitekehys.

Työnohjausta toteutan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Minulla on tällä saralla kokemusta niin teollisuudesta kuin sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä sivistys-, kulttuuri- ja nuorisotoimesta.

JYRKI VÄYRYNEN

Työnohjaaja

Toimintaterapeutti

Neuropsykiatrinen valmentaja

Seikkailuterapeutti

Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti. Olen opiskellut myös seikkailuterapiaa, sensomotorista terapiaa, mindfulness-ohjausta sekä LEAN-metodologiaa. Lisäksi minulla on kognitiivisen lyhytpsykoterapian erityispätevyys. Ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi/valmentajaksi olen valmistunut 2018 Oulun yliopistosta ja olen STOryn hyväksymä työnohjaajaViimesimpänä olen opiskellut psykofyysistä psykoterapiaa lisätäkseni osaamistani keho-mieliyhteyden toiminnasta.

Olen toiminut työurallani niin julkisella sektorilla, järjestötyössä kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Pisimpään olen työskennellyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa niin arvioinnin, tutkimuksen kuin kuntoutuksen saralla psykiatrian tulosalueella.

Erityisosaamistani on neuropsykiatria – olen ollut mm. mukana kehittämässä neuropsykiatrista tutkimusta ja arviointia OYSin nuorisopsykiatrian yksiköissä ja KELAn OmaVäylä-projektissa. Laatu- ja kehittämistyö on toinen, keskeinen osaamisalueeni, jota olen toteuttanut PPSHP:n eri yksiköissä yli kymmenen vuoden ajan.

Terapeuttina olen luova, arvostava ja turvallinen. Ajattelen, että terapiassa vuorovaikutuksen laatu ratkaisee, onpa sitten kyseessä lapsi, nuori tai aikuinen. Keskeistä on toimijuuden ja osallistumisen tukeminen ja vahvistaminen. Nämä periaatteita noudatan sekä yksilö- että ryhmäterapiassa. Työskentelyotteeni on integratiivinen, traumainformoidun hoidon ja kuntoutuksen periaatteita noudattaen.

Työnohjaajana olen aktiivinen, innovatiivinen, reflektiivinen ja uusia näkökulmia laatikon ulkopuolelta tarjoava.  Katson asioita  nopeasti ja kokonaisvaltaisesti, voimavaraistan, toimin ääneen sanomattoman sanoittajana ja tulevaisuuden kirkastajana, tarvittaessa haastan. Työskentelyotteeni on tässäkin integratiivinen, jossa pohjalla on ratkaisukeskeinen viitekehys.

Työnohjausta toteutan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Minulla on tällä saralla kokemusta niin teollisuudesta kuin sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä sivistys-, kulttuuri- ja nuorisotoimesta.

OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ
Linnankatu 10 G 60
90100 Oulu
Finland