Traumapsykoterapeutti (Valvira, Kela)

Kouluttajapsykoterapeutti

EMDR-terapeutti

Ensihoitaja/ Sairaanhoitaja AMK

JONNA SÖDERVALL

JONNA SÖDERVALL

Traumapsykoterapeutti (Valvira, Kela)

Kouluttajapsykoterapeutti

EMDR-terapeutti

Ensihoitaja/ Sairaanhoitaja AMK

 vas vastaa minuMinulla on monipuolinen työkokemus psykiatrisista ja somaattisista toimipaikoista julkiselta sektorilta. Olen tehnyt psykiatrista työtä myös alaikäisten potilaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä avohoidossa että osastoilla. Olen siirtynyt yksityissektorille alkuvuodesta 2015.

Traumapsykoterapeuttikouluttajaksi olen valmistunut alkuvuodesta 2018. Muita lisäkoulutuksia minulla on muun muassa sensomotorisesta psykoterapiasta sekä väkivalta-, päihde- ja kriisityöstä.

Psykoterapiassa pidän keskeisimpänä turvallisuutta, joten luottamuksen rakentumiseen varataan riittävästi aikaa. Psykoterapia perustuu aina tasavertaisuuteen ja ihmisen itsemääräämisoikeuden ehdottomaan kunnioittamiseen. Psykoterapiasuhde on ensisijaisesti yhteistyösuhde ja terapian tavoitteet määritellään yhdessä.

Olen työskentelytavoiltani aktiivinen, empaattinen ja helposti lähestyttävä. Pyrin tuomaan terapiasuhteeseen myös kepeyttä ja huumoria yhdistettynä vankkaan ammattitaitoon traumojen hoidossa. Psykoterapeutin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska terapiasuhde vaikuttaa olennaisesti psykoterapian tuloksellisuuteen. Valitettavasti minulla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta ottaa vastaan uusia potilaita.

.

OTA YHTEYS

Sähköposti: jonna@mindventures.fi

Puhelin: 045 606 4515

JONNA-SÖDERVALL

Traumapsykoterapeutti (Valvira, Kela)

Kouluttajapsykoterapeutti

EMDR-terapeutti

Ensihoitaja/ Sairaanhoitaja AMK

Minulla on monipuolinen työkokemus psykiatrisista ja somaattisista toimipaikoista julkiselta sektorilta. Olen tehnyt psykiatrista työtä myös alaikäisten potilaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä avohoidossa että osastoilla. Olen siirtynyt yksityissektorille alkuvuodesta 2015.

Traumapsykoterapeuttikouluttajaksi olen valmistunut Oulun yliopistosta alkuvuodesta 2018. Muita lisäkoulutuksia minulla on muun muassa sensomotorisesta psykoterapiasta sekä väkivalta-, päihde- ja kriisityöstä.

Psykoterapiassa pidän keskeisimpänä turvallisuutta, joten luottamuksen rakentumiseen varataan riittävästi aikaa. Psykoterapia perustuu aina tasavertaisuuteen ja ihmisen itsemääräämisoikeuden ehdottomaan kunnioittamiseen. Psykoterapiasuhde on ensisijaisesti yhteistyösuhde ja terapian tavoitteet määritellään yhdessä.

Olen työskentelytavoiltani aktiivinen, empaattinen ja helposti lähestyttävä. Pyrin tuomaan terapiasuhteeseen myös kepeyttä ja huumoria yhdistettynä vankkaan ammattitaitoon traumojen hoidossa. Psykoterapeutin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska terapiasuhde vaikuttaa olennaisesti psykoterapian tuloksellisuuteen.Valitettavasti minulla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta ottaa vastaa uusia potilaita

OTA YHTEYS

Sähköposti: jonna@mindventures.fi

Puhelin: 045 606 4515

OTA YHTEYS

Sähköposti: jonna@mindventures.fi

Puhelin: 045 606 4515

JYRKI VÄYRYNEN

Työnohjaaja

Toimintaterapeutti

Neuropsykiatrinen valmentaja

Seikkailuterapeutti

JYRKI VÄYRYNEN

Työnohjaaja

Toimintaterapeutti

Neuropsykiatrinen valmentaja

Seikkailuterapeutti

Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti. Olen opiskellut myös seikkailuterapiaa, sensomotorista terapiaa, mindfulness-ohjausta sekä LEAN-metodologiaa. Lisäksi minulla on kognitiivisen lyhytpsykoterapian erityispätevyys. Ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi/valmentajaksi olen valmistunut 2018 Oulun yliopistosta ja olen STOryn hyväksymä työnohjaaja. Viimeisimpänä olen opiskellut psykofyysistä psykoterapiaa lisätäkseni osaamistani keho-mieliyhteyden toiminnasta. Tällä hetkellä olen traumapsykoterapeuttikoulutuksessa syventääkseni edelleen ammattitaitoani.

Olen toiminut työurallani niin julkisella sektorilla, järjestötyössä kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Pisimpään olen työskennellyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa niin arvioinnin, tutkimuksen kuin kuntoutuksen saralla psykiatrian tulosalueella.

Erityisosaamistani on neuropsykiatria – olen ollut mm. mukana kehittämässä neuropsykiatrista tutkimusta ja arviointia OYSin nuorisopsykiatrian yksiköissä ja KELAn OmaVäylä-projektissa. Laatu- ja kehittämistyö on toinen, keskeinen osaamisalueeni, jota olen toteuttanut PPSHP:n eri yksiköissä yli kymmenen vuoden ajan.

Terapeuttina olen luova, arvostava ja turvallinen. Ajattelen, että terapiassa vuorovaikutuksen laatu ratkaisee, onpa sitten kyseessä lapsi, nuori tai aikuinen. Keskeistä on toimijuuden ja osallistumisen tukeminen ja vahvistaminen. Nämä periaatteita noudatan sekä yksilö- että ryhmäterapiassa. Työskentelyotteeni on integratiivinen, traumainformoidun hoidon ja kuntoutuksen periaatteita noudattaen.

Työnohjaajana olen aktiivinen, innovatiivinen, reflektiivinen ja uusia näkökulmia laatikon ulkopuolelta tarjoava.  Katson asioita  nopeasti ja kokonaisvaltaisesti, voimavaraistan, toimin ääneen sanomattoman sanoittajana ja tulevaisuuden kirkastajana, tarvittaessa haastan. Työskentelyotteeni on tässäkin integratiivinen, jossa pohjalla on ratkaisukeskeinen viitekehys.

Työnohjausta toteutan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Minulla on tällä saralla kokemusta niin teollisuudesta kuin sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä sivistys-, kulttuuri- ja nuorisotoimesta.

OTA YHTEYS

Sähköposti: jyrki@mindventures.fi

Puhelin: 045 132 6110

JYRKI VÄYRYNEN

Työnohjaaja

Toimintaterapeutti

Neuropsykiatrinen valmentaja

Seikkailuterapeutti

OTA YHTEYS

Sähköposti: jyrki@mindventures.fi

Puhelin: 045 132 6110

Pohjakoulutukseltani olen toimintaterapeutti. Olen opiskellut myös seikkailuterapiaa, sensomotorista terapiaa, mindfulness-ohjausta sekä LEAN-metodologiaa. Lisäksi minulla on kognitiivisen lyhytpsykoterapian erityispätevyys. Ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi/valmentajaksi olen valmistunut 2018 Oulun yliopistosta ja olen STOryn hyväksymä työnohjaajaViimesimpänä olen opiskellut psykofyysistä psykoterapiaa lisätäkseni osaamistani keho-mieliyhteyden toiminnasta. Tällä hetkellä olen traumapsykoterapeuttikoulutuksessa syventääkseni edelleen ammattitaitoani.

Olen toiminut työurallani niin julkisella sektorilla, järjestötyössä kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Pisimpään olen työskennellyt Oulun yliopistollisessa sairaalassa niin arvioinnin, tutkimuksen kuin kuntoutuksen saralla psykiatrian tulosalueella.

Erityisosaamistani on neuropsykiatria – olen ollut mm. mukana kehittämässä neuropsykiatrista tutkimusta ja arviointia OYSin nuorisopsykiatrian yksiköissä ja KELAn OmaVäylä-projektissa. Laatu- ja kehittämistyö on toinen, keskeinen osaamisalueeni, jota olen toteuttanut PPSHP:n eri yksiköissä yli kymmenen vuoden ajan.

Terapeuttina olen luova, arvostava ja turvallinen. Ajattelen, että terapiassa vuorovaikutuksen laatu ratkaisee, onpa sitten kyseessä lapsi, nuori tai aikuinen. Keskeistä on toimijuuden ja osallistumisen tukeminen ja vahvistaminen. Nämä periaatteita noudatan sekä yksilö- että ryhmäterapiassa. Työskentelyotteeni on integratiivinen, traumainformoidun hoidon ja kuntoutuksen periaatteita noudattaen.

Työnohjaajana olen aktiivinen, innovatiivinen, reflektiivinen ja uusia näkökulmia laatikon ulkopuolelta tarjoava.  Katson asioita  nopeasti ja kokonaisvaltaisesti, voimavaraistan, toimin ääneen sanomattoman sanoittajana ja tulevaisuuden kirkastajana, tarvittaessa haastan. Työskentelyotteeni on tässäkin integratiivinen, jossa pohjalla on ratkaisukeskeinen viitekehys.

Työnohjausta toteutan yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Minulla on tällä saralla kokemusta niin teollisuudesta kuin sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä sivistys-, kulttuuri- ja nuorisotoimesta.

Traumapsykoterapeutti
(kehopainotteinen) Valvira, Kela

EMDR 1

Sairaanhoitaja AMK

Rauhanturvaaja

Lähihoitaja

Metsämekaanikko

Isä ja Puoliso

JANI NIEMELÄ

JANI NIEMELÄ

Traumapsykoterapeutti
(kehopainotteinen) Valvira, Kela

EMDR 1

Sairaanhoitaja AMK

Rauhanturvaaja

Lähihoitaja

Metsämekaanikko

Isä ja Puoliso

Olen työskennellyt OYS :n psykiatrian klinikassa vuodesta 2002 lähtien. Työpaikkoinani on ollut erilaisia osastoja sekä poliklinikoita. Minulla kokemusta työskentelystä suljetulla ja avo-osastolla. Olen tehnyt työtä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Viimeiset vuodet olen keskittynyt traumatisoituneiden asiakkaiden hoitoon ja arviointiin. Lisäksi olen mukana X-ketju hankkeessa. Sen tehtävänä on kehittää mm. turvallista sijaishuoltoa ja erilaista tukimuotoja sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneille.

Olen valmistunut traumapsykoterapeutiksi keväällä 2019. Koulutukseni on kehopainotteinen. Hyödynnän traumojen hoidossa sensomotorista työskentelyä ja EMDR-menetelmää. Aloitin syksyllä 2019 yksityisenä ammatinharjoittajana. Katso lisää täältä https://janiniemela.fi/ .

Työskentelytapani on rauhallinen ja tutkiva. Traumojen hoidon ei tarvitse olla pelkkää keskustelua. Asioita voidaan tutkia myös erilaisten kokemusjärjestelmien kautta (keho, aistit, kognitiot, tunteet). Arvostan avoimuutta ja tasapuolista terapiasuhdetta. On tärkeää käyttää riittävästi aikaa luottamuksen ja turvallisuuden rakentamiseen.

Olen työskennellyt OYS :n psykiatrian klinikassa vuodesta 2002 lähtien. Työpaikkoinani on ollut erilaisia osastoja sekä poliklinikoita. Minulla kokemusta työskentelystä suljetulla ja avo-osastolla. Olen tehnyt työtä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Viimeiset vuodet olen keskittynyt traumatisoituneiden asiakkaiden hoitoon ja arviointiin. Lisäksi olen mukana X-ketju hankkeessa. Sen tehtävänä on kehittää mm. turvallista sijaishuoltoa ja erilaista tukimuotoja sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneille.

Olen valmistunut traumapsykoterapeutiksi keväällä 2019. Koulutukseni on kehopainotteinen. Hyödynnän traumojen hoidossa sensomotorista työskentelyä ja EMDR-menetelmää. Aloitin syksyllä 2019 yksityisenä ammatinharjoittajana. Katso lisää täältä https://janiniemela.fi/ .

Työskentelytapani on rauhallinen ja tutkiva. Traumojen hoidon ei tarvitse olla pelkkää keskustelua. Asioita voidaan tutkia myös erilaisten kokemusjärjestelmien kautta (keho, aistit, kognitiot, tunteet). Arvostan avoimuutta ja tasapuolista terapiasuhdetta. On tärkeää käyttää riittävästi aikaa luottamuksen ja turvallisuuden rakentamiseen.

OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ
Linnankatu 10 G 60
90100 Oulu
Finland