Traumapsykoterapia

Kehotietoisuus on tärkeää trauman käsittelyssä. Sensomotorinen lähestyminen on osa traumaterapiaamme.
 
KYSY LISÄÄ

Trauman keholliset vaikutukset

Traumatisoitunutta ihmistä vaivaa traumaperäisten reaktioiden uudelleenkokeminen esimerkiksi tunkeutuvina mielikuvina, ääninä, hajuina, kehoaistimuksina, fyysisenä kipuna, turtuneisuutena ja kyvyttömyytenä säädellä autonomisen hermoston vireystilaa.

Työskentelyn lähtökohtana käytetään kehollisia aistimuksia ja liikkeitä ja otetaan täten huomioon trauman keholliset vaikutukset. Toisaalta myös tunteet, ajatukset ja uskomukset voivat trauman vaikutuksesta värittyä esimerkiksi pelon ja uhan sävyttämiksi. Traumapsykoterapiassa pyritään löytämään vakautta kehon reaktioiden lisäksi myös mielensisältöön.

”Niin kauan kuin kehomme tuntee olonsa turvalliseksi, aivomme vastaanottavat uutta informaatiota ja luovat uutta todellisuutta. Silloin kun juutumme traumamuistoon, kadotamme kykymme uuden tiedon vastaanottamiseen ja jumiudumme elämään mennyttä todellisuutta yhä uudestaan ja uudestaan.” (Van der Kolk 2003)

Traumapsykoterapian tavoitteet

Monitieteellinen teoreettinen viitekehys ja trauman hoidon pitkä historiallinen perinne muodostavat vahvan perustan käytännön terapeuttiselle toiminnalle.
Traumapsykoterapian tavoite voidaan kiteyttää pyrkimykseksi integraatiotoimintaan, joka johtaa persoonallisuuden eheytymiseen ja siitä seuraavan arkisen toimintakyvyn merkittävään ja pysyvään parantumiseen. Samalla traumatisoitumista sisältävä menneisyys muodostuu kokonaisemmaksi elämäntarinaksi, jossa traumatapahtumien henkilökohtaiset merkitykset ja kokemusten vaikutukset nykyisyyden käyttäytymiseen ovat paremmin selvillä.

Nykyaikaisen traumaterapian soveltaminen ulottuu huomattavasti laajemmalle alueelle kuin pelkästään suoraan traumaan yhdistettäviin häiriöihin, kuten traumaperäisiin stressihäiriöihin. Trauman vaikutuksia ja merkitystä onkin alettu ymmärtää yhä paremmin erilaisten masennustilojen ja muiden vakavien psyykkisten häiriöiden ja oireiden taustalla.

Traumapsykoterapian tavoitteet

Monitieteellinen teoreettinen viitekehys ja trauman hoidon pitkä historiallinen perinne muodostavat vahvan perustan käytännön terapeuttiselle toiminnalle.
OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ
LÖYDÄT MEIDÄT TÄÄLTÄ
Linnankatu 10 G 60
90100 Oulu
Finland